GẠCH CHỮ U

Với việc sử dụng đồng bộ vật liệu AAC cho tường, hạn chế các điểm tiếp giáp giữa các vật liệu khác nhau, gạch chữ U giúp hạn chế rủi ro nứt tại các vị trí liên kết. Bên cạnh đó, việc sử dụng gạch chữ U giúp đẩy nhanh tiến độ thi công khi hoạt động xây tường, bổ trụ, đặt lanh tô được thực hiện cùng lúc mà không bị gián đoạn. Ngoài ra, sử dụng gạch chữ U còn giúp giảm chi phí vật liệu, nhân công trong quá trình lắp đặt coppha.

Các khu vực ứng dụng

  • Bổ trụ cho tường giao nhau
  • Bổ trụ cho tường AAC
  • Bổ trụ cho tường chữ T
  • Bổ trụ cho tường vuông góc
  • Bổ trụ khung cửa kết hợp Panel Lanhto
  • Bổ trụ khung cửa
Gọi điện thoại
0828656999
Chat Zalo
Giao Diện Sáng Tối

Chuyển Đổi Giao Diện Sáng/Tối

Bấm vào nút dưới để chuyển đổi giữa giao diện sáng và tối.